Przekaźniki zabezpieczające i sterownicze
Wszystkie nasze produkty posiadają dopuszczenia
Info-Download
ELEKTRONICZNY PRZEKAŹNIK
NADMIAROWO PRĄDOWY
TYP HA-UB 1-4
tw016-1p.pdf
(108 kb)
ELEKTRONICZNY PRZEKAŹNIK
NADMIAROWO PRĄDOWY
TYP HA-UB 1-5
tw011-1p.pdf
(112 kb)
UNIVERSALNY PRZEKAŹNIK
UPŁYWOWY
TYP HA-ER 1
tw017-1p.pdf
(109 kb)
PRZEKAŹNIK KONTROLI BLOKAD
TECHNOLOGICZNYCH
TYP HA-SL 1
tw018-1p.pdf
(101 kb)
PRZEKAŹNIK KONTROLI BLOKAD
TECHNOLOGICZNYCH
TYP HA-SL 2.1
tw043-1p.pdf
(97 kb)
PRZEKAŹNIK KONTROLI IZOLACJI
TYP HA-IS 1
tw020-1p.pdf
(124 kb)
PRZEKAŹNIK POZYSTOROWY
TYP HA-KA 1
tw021-1p.pdf
(104 kb)
UNIVERSALNY PRZEKAŹNIK
CZASOWY
TYP HA-ZG 1
tw023-1p.pdf
(105 kb)
UNIVERSALNY PRZEKAŹNIK
CZASOWY
TYP HA-ZG 3
tw025-1p.pdf
(101 kb)
PRZEKAŹNIK BLOKUJĄCY
TYP HA-SB 1
tw019-1p.pdf
(106 kb)
PRZEKAŹNIK WIELOFUNKCYJNY
TYP HA-KB 1
tn2005-1p.pdf
(176 kb)
PRZEKAŹNIK SEPARUJĄCY OBWODY
ISKRO- I NIEISKROBEZPIECZNE
TYP HA-KG 3
tw067-1p.pdf
(239 kb)
SEPARATOR OBWODÓW
ISKRO I NIEISKROBEZPIECZNYCH
TYP HA-KG 3.1.1
tn044-1p.pdf
(85 kb)
PRZEKAŹNIK SEPARUJĄCY OBWODY
ISKRO- I NIEISKROBEZPIECZNE
TYP HA-KG 5
tn066-1p.pdf
(239 kb)

Do otwarcia plików pdf potrzebny jest Acrobat Reader.
bezpłatne pobranie Acrobat Reader.

Hamacher GmbH - Home
top