Profil firmy

Firma Hamacher konstruuje i produkuje w Herten / Niemcy i w Tychach / Polska

Hamacher specjalizuje się w pracach rozwojowo-projektowych, produkcji oraz naprawach elektrycznych i elektronicznych urządzeń i aparatury - w szczególności przeznaczonej do zastosowania w górnictwie oraz przy budowie tuneli w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem.

Paleta wyrobów

1. Oprawy oświetleniowe (szczególnie górnicze oświetlenie ścianowe), reflektory i sygnalizatory błyskowe
2. Urządzenia łączności i sterowania
3. Aparatura łączeniowa / stacje kompaktowe (w szczególności do zasilania kombajnów ścianowych, strugów węglowych, kombajnów chodnikowych, ładowarek i wozów wiertniczych, przenośników, kruszarek, wentylatorów i urządzeń filtrujących itp.)
4. Przekaźniki zabezpieczające i sterownicze
5. Technika szybkozłącz i szybkowpustów
6. Osprzęt

Hamacher jest dostawcą zarówno rozwiązań problemowych w formie kompleksowych systemów (od oświetlenia poprzez aparaturę łączeniową do techniki złącz), jak również kompatybilnych ofert produktów do wkomponowania w istniejące już specyficzne urządzenia klienta.

Zdolności wytwórcze firmy opierają się na trzech elementach:

1. Kilkudziesięcioletnim doświadczeniu w niemieckim, polskim i rosyjskim górnictwie, a także innych krajach,
2. Pracach badawczych i opracowaniach w oparciu o najnowszy stan wiedzy i techniki w ścisłej współpracy z użytkownikami, urzędami i poddostawcami,
3. Spełnieniu najwyższych wymagań jakościowych poprzez szeroko rozumiane zarządzanie jakością certyfikowane wg ISO 9001 oraz Wytycznych 94/9/EG (ATEX100).



Oprócz prac rozwojowo projektowych oraz produkcji, firma Hamacher troszczy się oczywiście o przygotowanie i przekazanie klientowi wymaganych krajowych oraz międzynarodowych orzeczeń, dopuszczeń oraz zaświadczeń.
Dzięki szybkiej reakcji, serwis Hamachera dla zapewnienia płynnej produkcji klienta, gwarantuje mu dostawę podzespołów i części zamiennych oraz pomoc przy montażu.

Hamacher GmbH - Home
top